Būvniecības posma uzsākšana ikviena mājas būvētāja sirdij liek pukstēt straujāk.  Celtniecības darbu uzsākšana tomēr pēc ilga plānošanas un sagatavošanās perioda ir tas brīdis, kad būvlaukumā reāli sākas darbi, un darba rezultāts ir acīm redzams un rokām taustāms.

Kādi ir galvenie uzdevumi, kas būvniecības posmā jāveic ikvienam mājas īpašniekam?

1. Sagatavošanas darbības un ātra reaģēšana saistībā ar problēmu risināšanu, kas rodas būvniecības posmā.

Viens no īpašnieka svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt vai organizēt piekļuvi objektam, celtniecības materiālu uzglabāšanas vietu, nepieciešamības gadījumā organizēt traucējošo koku ciršanu, kā arī rast risinājumu būvniecības laikā nepieciešamās elektrības un ūdens izmantošanas iespējām. Īpašnieks gan var deleģēt šos uzdevumus būvniekam, taču viņa līdzdalība šajā procesā tomēr ir nepieciešama un neizbēgama, jo īpašnieks pieņem lēmumus un noslēdz līgumus.

Būvniecībā ir skaidra tikai viena lieta – vienmēr būvniecības procesā rodas negaidītas situācijas, un viss nenotiek, kā plānots. Tādēļ pasūtītājam/īpašniekam, iespējams, būs jāpieņem vairāki ātri lēmumi arī būvniecības procesā. Piemēram, var izrādīties, ka grunts struktūras dēļ ir jāmaina plānotais pamatu risinājums.  Lai izvairītos no negaidītām situācijām, Finnlog iesaka pasūtīt grunts ģeoloģisko izpēti. Šis ir elementārs pētījums, ar kura palīdzību klients var ierobežot savus riskus. Var rasties arī apstākļi, kur ar zemes gabalu robežojošo trašu atrašanās vietas uz rasējumiem un reālajā dzīvē ir nedaudz atšķirīgas, kā arī projektā ir kļūdas vai arī rodas vēlme veikt izmaiņas projektā. Ar visām šīm un daudzām citām iespējamām problēmām savas mājas būvniecības posmā vienā brīdī var saskarties ikviens pasūtītājs.

2. Būvdarbu uzraudzība.

Katram pasūtītājam ir jādomā par to, kā veikt būvdarbu uzraudzību – vai to darīt pašam, vai pasūtīt būvdarbu uzraudzības pakalpojumu. Būvdarbu uzraudzības galvenais uzdevums ir nodrošināt ēkas būvniecību saskaņā ar projektu, tāpēc arī projekta kvalitāte ir ļoti svarīga.

Jo detalizētāks ir būvniecības projekts, jo vienkāršāk dalībniekiem ir saprast veicamo darbu saturu un kvalitāti, kā arī vienkāršāk darbus pārbaudīt. Katras mājas būvniecības uzraudzība sākas ar augstas kvalitātes projektu, un būvniecības posmā to saprot ikviens pasūtītājs.

Uzraudzībai vajadzētu būt pēc iespējas vairāk profilaktiska rakstura. Ieteicams jau sākotnēji vienoties par darbu kvalitāti un risinājumiem, kas projektā nav precīzi atspoguļoti, kā arī veikt sākotnējo apskati katra darba posma agrīnā stadijā, lai iespējamo trūkumu gadījumā nekavējoties varētu reaģēt, kā arī nodrošināt pēc iespējas minimālāku darbu otrreizēju veikšanu un izslēgtu papildus darbu iespējamību.

3. Darbu / darba posmu pārbaude un pieņemšana

Būvniecības process ietver pakāpenisku darbu un starpposmu pārbaudi un aktēšanu / pieņemšanu. Tas jādara pārbaudot un aktējot gan segtos darbus, gan arī citus darbus.  Pārbaudot darba posmus, ir svarīgi, lai abām pusēm būtu skaidras darba robežas un darba kvalitāte, pēc kurām vadās abas puses.

Risinājums, ko izmanto vairāki pasūtītāji, kur, piemēram, ja no pārbaudāmā darba apjoma ir neliela novirze (neizpildīts, piemēram, 2-3% no kopējā darba apjoma), tad netiek aktēts viss darba posms, galvenokārt noved pie pušu savstarpējās sadarbības izbeigšanas. Labāks risinājums ir tas, ka tiek aktēts korekti paveiktais darba apjoms, bet darba daļa ar trūkumiem netiek aktā fiksēta, un tā daļa tiek aktēta pēc korekciju veikšanas nākamās aktēšanas gaitā.