Mēs ar prieku paziņojam, ka Finnlog guļbūves ēku kokmateriālu detaļu komplektam ir piešķirta EK atbilstības deklarācija par CE marķējuma izmantošanu.

Šī ir kā produkta „pase“, kas apliecina, ka guļbūves ēku kokmateriālu komponentes ir pārbaudītas un atbilst prasībām, kas ir norādītas Eiropas Savienības Būvizstrādājumu regulā 305/2011/ES (Construction Products Regulation – CPR).

Guļbūves ēku kokmateriālu komplekts ir definēts Eiropas tehniskā novērtējuma regulā 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Eiropas tehniskais novērtējums ir apstiprinošs tehniskais atzinums, kas tiek piešķirts saistībā ar būvizstrādājuma piemērotību paredzētajai lietošanai. ETA piešķiršanas procesā tiek novērtēta būves atbilstība Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām, ja būvē ir izmantots novērtējamais būvizstrādājums. Mērķis ir, lai būvizstrādājuma lietotājs varētu būt drošs, ka šī produkta izmantošana palīdzēs viņam nodrošināt būves atbilstību visām piemērojamām prasībām.

ETA novērtējumu var sniegt tad, ja saskaņotie standarti nav pieejami. ETA ražotājiem piešķir iespēju marķēt savus produktus ar CE marķējumu. ETA novērtējums tiek piešķirts, ja ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

1. Par produktu nav attiecīga saskaņotā standarta
2. Standartam nav Eiropas Komisijas apstiprinājuma
3. Eiropas Komisija uzskata, ka standartu nav iespējams izstrādāt (vēl)
4. Produkts ievērojami atšķiras no attiecīgā saskaņotā standarta

Papildus nesen piešķirtajam CE marķējumam Somijas Tehnisko pētījumu centra VTT un Krievijas Būvniecības kvalitātes centra sertifikāti apliecina, ka mūsu līmētie kokmateriāli, līmētie baļķi, būvniecības kokmateriāli ar savienojumiem un konstrukcijas atbilst stingrām prasībām.

Iepazīsties ar Finnlog sertifikātiem šeit.