Korekts būvniecības līgums ir svarīgs gan pasūtītājam, gan arī būvniekam.  Lai sadarbība starp pusēm ilgā būvniecības perioda laikā būtu veiksmīga, ir nepieciešams veltīt laiku gan pārrunām pirms līguma noslēgšanas, gan arī kvalitatīva būvniecības līguma sastādīšanai. Sadarbība galvenokārt nozīmē kopīgu izpratni par to, kas un kādā veidā tiek būvēts.  Kā panākt, lai sadarbība būtu veiksmīga?

Pārrunas par cenas piedāvājuma saturu

Pasūtītājam ar būvnieku rodas pirmais būtiskais kontakts jau cenas piedāvājuma pieprasījuma posmā. Šis ir ļoti svarīgs posms, kad klients kopā ar projektu iesniedz savu iekšējo informāciju, bet būvnieks, pamatojoties uz šo informāciju, sastāda cenas piedāvājumu. Vai saņemtais cenas piedāvājums atbilst pasūtītāja vēlmēm un vajadzībām – tas pasūtītājam ir jāizlemj pašam.

Ieteikumi darbībām pēc cenas piedāvājuma saņemšanas no būvnieka:

  • Apskatiet iesniegto cenas piedāvājumu, un atzīmējiet sev jautājums, kas rodas cenas piedāvājuma izskatīšanas gaitā.
  • Palūdziet būvniekam iespēju satikties un kopā ar viņu rindu pa rindai izskatīt visu cenas piedāvājumu.
  • Palūdziet būvniekam izskaidrot katru rindu cenas piedāvājumā un arī precizēt, kas tajā iekļauts, kā arī palūdziet informāciju par darba procesu.
  • Fiksējiet tikšanās reizē saņemto informāciju ar atsevišķu protokolu vai palūdziet būvniekam iesniegt atjaunotu cenas piedāvājumu, kurā ir ierakstīti visi precizējumi.

Šīs vienkāršās darbības bieži vien netiek veiktas, jo tiek pieņemts, ka būvnieks droši vien pats par visu ir lietas kursā, vai arī nepietiek laika skaidrojumu un precizējumu apkopošanai.

Tajā pašā laikā tieši šis posms bieži vien ir izšķirošs un svarīgs turpmākās sadarbības attīstībai. Informācija par to, kas ir iekļauts un kas nav iekļauts cenas piedāvājumā, būvniecības fāzē palīdz nodrošināt mierīgu darbu un būvdarbu kvalitāti.  Par mērķi vajadzētu būt tam, ka pasūtītājam un būvniekam ir pēc iespējas vienāda izpratne par to, kas ir iekļauts cenas piedāvājumā.

Pārrunas pirms līguma noslēgšanas

Pārrunu gaitā pirms līguma noslēgšanas parasti vēlreiz rūpīgi tiek izskatīts gan būvprojekts, gan arī cenas piedāvājums, kā arī nepieciešamības gadījumā vairāku pārrunu gaitā tiek precizēts darbu saturs, cenas vai citi nosacījumi.

Tomēr galvenais uzsvars pārrunās pirms līguma noslēgšanas tiek likts uz būvniecības līguma projekta izskatīšanu un tā papildināšanu.

Ieteikumi:

  • Sākotnējo līguma projektu biežāk iesniedz būvnieks, bet to var piedāvāt arī pasūtītājs.
  • Sākotnējais līguma projekts bieži vien ietver otrai pusei kādu nepieņemamu nosacījumu, par to nevajag satraukties un reaģēt pārāk asi. Pārrunu gaitā lielākoties puses nonāk pie abām pieņemama risinājuma.
  • Pārrunās pirms līguma noslēgšanas vērsiet uzmanību arī pušu savstarpējai darba organizācijai, kā arī palūdziet būvniekam līgumā pievienot vienu konkrētu personu, ar kuru var kontaktēties un rast risinājumu, ja būvdarbu gaitā rodas problēmas.
  • Pārrunu gaitā veltiet laiku arī sarunām par būvniecības darbu kvalitāti un pajautājiet, kā būvnieks plāno nodrošināt būvdarbu kvalitāti. Ja nepieciešams, fiksējiet precīzākus nosacījumus, pamatojoties uz kuriem tiek pārbaudīta darbu kvalitāte.
  • Atstājiet sev pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar līguma projektu un tā pielikumiem.  Ja kaut kas paliek neskaidrs, lūdziet precizējumus un vajadzības gadījumā fiksējiet tos arī līgumā vai tā pielikumos.