Nav šaubu par Somijas mežniecību. Ilgas tradīcijas, koka vērtības apzināšanās un augsts produkcijas līmenis – šīs ir tās lietas, kas padarījušas mūsu ziemeļu kaimiņu baļķu mājas par zīmolu, ko atpazīst visā pasaulē.

Finnlamelli OY ir starptautisks uzņēmums, kuram ofisi ir visā Eiropā un arī Āzijā. Lielākais eksporta tirgus, kur vairāk kā 100 mājas gadā tiek pārdotas, ir Somija, Japāna, Vācija un Francija.

Šodien eksports uz ārvalstu tirgiem veido 60% no kopējā apgrozījuma un 40% no produkcijas paliek vērsta uz iekšzemes tirgu.