Mājas būvniecība sākas ar plānošanu.

Piedāvājam saviem klientiem lietpratēju palīdzību, lai rastu optimālu risinājumu, kas būtu vistīkamākais. Atbilstoši pasūtītāja vēlmēm iespējams izstrādāt speciālus projektus vai izmantot par pamatu mūsu tipveida modeļus, izmainot tos atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un interesēm.

Piedāvājot šo pakalpojumu, mēs cenšamies būt pēc iespējas elastīgāki un nodrošināt ciešu sadarbību ar pasūtītāju.

Projektēšana kopā ar būvnieku ir izdevīga gan pasūtītājam, gan būvniekam, jo visu risinājumu no idejas līdz īstenojumam nodrošina viens uzņēmums.

Šis pakalpojums ietver arī visas būves projekta dokumentācijas sastādīšanu dažādiem dienestiem (būvatļauja, ekspluatācijas atļauja) un būvniecībā izmantojamo tehnisko darba rasējumu izveidi.