Ar mājas būvniecību saistītās darbības – 4. posms: Mājas cenas piedāvājuma jautāšana

Ja esat nonākuši tik tālu, ka mājas projekts ir izvēlēts (izvēloties tipveida mājas projektu vai pasūtot individuālu projektu), tad jūs gaida nākamais, viens no svarīgākajiem posmiem – savas mājas būvniecības cenas piedāvājuma pieprasījums. Kā to izdarīt, lai cenas piedāvājums būtu pēc iespējas uzticamāks, kā arī, lai būvniecības cena darbu gaitā būtiski nemainītos?

Sagatavošanās cenas piedāvājuma pieprasījumam

Lai pieprasītu cenu piedāvājumu, ir nepieciešama iepriekšēja sagatavošanās un vajadzību pārdomāšana. Šajā posmā lielā mērā var palīdzēt kārtīgi pārdomāta un noformēta projekta dokumentācija. Uzticamu cenas piedāvājumu lielākā daļa no būvniekiem var sagatavot tikai projektam, kas ir sastādīts pamatprojekta līmenī.

Projekta dokumentācija, kas ir sastādīta privātmāju būvniecībā izplatītā sākotnējā projekta līmenī, parasti ir pārāk vispārīga un neietver visas iespējas un risinājumus, kas ietekmē būvniecības cenu. Tāpēc, ja cenas piedāvājums tiek jautāts, pamatojoties uz sākotnējo projektu, tad būvuzņēmumi bieži mēdz sastādīt piedāvājumus ar vienkāršotiem risinājumiem vai arī daļa no darbiem cenu piedāvājumā netiek ietverti, jo saistībā ar tiem sākotnējā projektā nav norādītas precīzas prasības vai risinājumi. Rezultātā rodas situācija, kad klients vispārējā gadījumā saņem cenas piedāvājumu ar izdevīgāku cenu, bet kopumā šajā cenā nav norādīta daļa no nepieciešamajiem darbiem, vai daļa no tiem neietver vēlamo risinājumu, vai arī būvniecības posmā pasūtītājam ir jāpiemaksā, lai veiktu nepieciešamos darbus.

Papildus projektam ir vēl vairākas citas iespējas, kas saistītas ar darbu organizāciju un izdevumiem.

Tādēļ, ja tiek nosūtīts cenas pieprasījums, papildus projektam būtu nepieciešams pievienot arī vēstuli par cenas pieprasījumu un, piemēram, arī cenas piedāvājuma tabulu vai cenu tabulas struktūru.

Cenas pieprasījuma vēstule

Cenas pieprasījuma vēstules nosūtīšanas doma ir, lai precīzāk noteiktu būvdarbu apjomus un citus ar būvniecību saistītus nosacījumus. Piemēram, dažos gadījumos ir vēlams cenas piedāvājums tikai mājas karkasam, kā arī pasūtītājs pats saviem spēkiem vēlas paveikt daļu no darbiem.

Tāpēc cenas pieprasījuma vēstulē var precīzāk fiksēt tos darbus vai darbu posmus, kuriem pasūtītājs vēlas saņemt cenu piedāvājumu.  Papildus vēl cenas piedāvājuma vēstulē tiek precizētas, piemēram, prasības par būvniecības kvalitāti, plānotais būvniecības laika periods, un termiņš, kad būvniekam jānodod būvniecības darbi. Bieži vien tiek precizēta arī elektroenerģijas un ūdens patēriņa izmaksu apmaksa būvniecības laikā (vai to apmaksā darbuzņēmējs vai arī atsevišķi pasūtītājs pats), kā arī tiek precizēti daudz citi jautājumi.

Cenas pieprasījuma vēstuli var izmantot arī projektiem, kas ir sastādīti sākotnējā projekta līmenī, lai detalizēti precizētu veicamos darbus un prasības, ja, piemēram, būvniecības projektā tie nav atspoguļoti vai ir atspoguļoti pārāk vispārīgā līmenī.

Cenas piedāvājuma tabula

Cenas piedāvājuma tabulas uzdevums ir palīdzēt jums salīdzināt saņemtos cenu piedāvājumus.  Ja jūs būvniekam palūgsiet iesniegt cenas piedāvājumu ar konkrētu darba posmu struktūru, tad vēlāk arī būs vieglāk salīdzināt dažādus pasākumus, kā arī veikt labākā piedāvājuma izvēli.

Atbildēt

*