Ar mājas būvniecību saistītās darbības – 3. posms: Mājas projekts

Lai uzbūvētu kvalitatīvu un pārdomātu dzīvojamo māju, nepieciešams arī kvalitatīvs būvprojekts. Tas ir pamatdokuments, uz kuru balstās visa celtniecība, un tā svarīgums celtniecības procesā pakāpeniski parasti katram pasūtītājam top skaidrs. No projekta kvalitātes lielā mērā atkarīga katras ēkas kvalitāte un arī būvdarbu izmaksas.

Projektēšanas nosacījumi

Pirmkārt, vietējā pašvaldībā jāiesniedz pieprasījums par gruntsgabala projektēšanas nosacījumiem. Pirms projektēšanas nosacījumu izsniegšanas pašvaldības bieži vien vēlas apskatīt uz gruntsgabala paredzētās mājas plānu un perspektīvos skatus vai vīziju, kā arī mājas iespējamo izvietojumu uz gruntsgabala, tādēļ ir labi, ja šīs tēmas līdz tam jau pārdomātas, un māja vismaz skices veidā jau eksistē.

Ar projektēšanas nosacījumiem vietējā pašvaldība būvdarbiem konkrētajā gruntsgabalā uzstāda zināmus ierobežojošus nosacījumus, piemēram, būvniecības zonu gruntsgabalā, ēku skaitu, apbūves procentuālo daļu, ēkas maksimālo augstumu un, piemēram, arī fasādē izmantojamo pamatmateriālu.

Balstoties uz projektēšanas nosacījumiem, var uzsākt mājas projektēšanu un sastādīt projektu.

Mājas projekts

Mājas projektēšanas fāze būtu jāuzsāk ar „projektēšanas darba uzdevuma” sastādīšanu. Ar šo jēdzienu jāsaprot saraksts ar visām vajadzībām un izvēlēm, kuras klients ieplānojis.  Piemēram, projektēšanas darba uzdevumā tiek fiksēts mājā paredzēto telpu saraksts, to izmēri, to iespējamais izvietojums dažādos stāvos, materiālu izvēle, funkcionālās vajadzības un daudz kas cits.

Lai nonāktu pie projekta risinājuma, šodien izplatītas galvenokārt divas iespējas: tipveida projekts un individuālais projekts. Darba uzdevuma sastādīšana ir lietderīga abos gadījumos, tomēr visvairāk tas nepieciešams tieši individuālā projekta gadījumā.

Tipveida projekts

Tipveida projekta priekšrocība ir iespēja tūlītēji iepazīties ar pārdomātu telpu plānojumu un mājas ārējo izskatu, kā arī caur to izraudzīties savām vajadzībām vislabāk piemēroto projektu. Turklāt bieži vien ar mājām, kuras būvētas pēc izplatītākiem tipveida projektiem, realitātē var arī iepazīties, kaut vai tādēļ, lai labāk izjustu ēkas ārējos gabarītus. Lai gan saprotamu iemeslu dēļ pārāk bieži savā mājā neviens svešus interesentus gluži neaicina, tad, dodoties garām īpašumam, par mājas raksturu var liecināt arī no attāluma.

Vairākums māju ražotāju piedāvā daudz tipveida projektu un to variāciju, tādējādi no mājas interesenta parasti prasot arī lielāku darbu, lai starp daudzajiem projektiem piemeklētu sev piemērotāko. Domājot par tipveida projektu, nevajadzētu baidīties, ka projektā nevar iekļaut izmaiņas, pārsvarā gadījumu mazāki vai lielāki grozījumi vienmēr ir iespējami, kas vēl jo vairāk daudzveido tipveida projekta izvēles iespējas.

Individuālais projekts

Plānojot individuālo projektu, galvenais mērķis ir radīt māju, kas atbilstu tieši savām un ģimenes vajadzībām. To var salīdzināt kā uzvalka pasūtīšanu pie skrodera – jāzina, kādā stilā to šūt, kādus materiālus izmantot un cik funkcionālam tam jābūt. Projektējot māju, skrodera vietā jāpiesaista arhitekts. Tas savukārt apkopo no pasūtītāja saņemto sākotnējo projektēšanas darba uzdevumu, pievieno tam informāciju, kuru apkopojis tikšanās reizē ar klientu un saskaņā ar to piedāvā sākotnējo vīziju.

Projektēšana pēc individuālā projekta ir garš process, kas pieaug, attīstās un veidojas pakāpeniski, aplūkojot dažādas versijas, galarezultātā pārtopot par detalizēti pārdomātu un unikālu projektu.

Atbildēt

*