Ar mājas būvniecību saistīto lietu kārtošana – 1. posms: gruntsgabala izvēle

Jo lielāks ir plānotais darbs, jo parasti ir grūtāk to uzsākt. Mājas būvniecība daudziem cilvēkiem sākotnēji šķiet neiedomājams un nepārspējams uzdevums. Daudz ir tādu cilvēku, kas gan vēlētos uzcelt māju pēc savām vēlmēm, bet baidās no gaidāmās lielās neziņas un plānu realizēšanas sarežģītības, kā arī tādēļ bieži vien šie mājas plāni tiek atlikti tālāk un tālāk.

Kā uzsākt mājas būvniecību, lai visas nepieciešamās darbības un ar tām saistītās lietu kārtošanas tiktu paveiktas? Apskatīsim šīs tēmas tuvāk.

Darbību un saistīto lietu kārtošanas plāns

Jo sarežģītāks šķiet sākotnējais uzdevums, jo svarīgāk ir izstrādāt sev skaidru un konkrētu plānu, kur soli pa solim viss ir uzskaitīts. Šāds klasiskais projekta vadības darba princips palīdz arī katram mājas būvniekam, kas uzsāk sava lielā projekta īstenošanu.

Darbību un lietu kārtošanas plāns būtībā ir visu vajadzīgo darbu un darbību saraksts, kurus nepieciešams izdarīt. Daļu no darbiem var paveikt paralēli, bet dažiem no tiem vispirms ir neieciešama iepriekšējo darbu pabeigšana.

Tomēr rīcības plānu apgrūtina apstāklis, ka saistībā ar daudzām darbībām ir jāizdara izvēle un jāpieņem lēmumi, kā arī tam nepieciešams iegūt papildu informāciju. Daudzu māju būvnieki, vai steigas vai arī neziņas dēļ, nenodarbojas ar informācijas meklēšanu vai lēmumu pieņemšanu par nepieciešamajiem priekšdarbiem, kas vēlākā procesa gaitā var izraisīt problēmas.

 

Turpmāk mazliet detalizētāk apskatīsim tās tēmas, kas ir nepieciešamas, veicot pirmos soļus, lai sasniegtu mērķi par savas mājas būvniecību.

Posms – gruntsgabala izvēle

Viens no pirmajiem un, protams, galvenajiem jautājumiem ir mājas būvniecības projekta finansēšanas organizēšana. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoskaidro aptuvenā investīciju summa jeb vienkāršoti izsakoties, summas, kas nepieciešamas gruntsgabalam un mājas būvniecībai. Kā pirmo darbības posmu apskatīsim gruntsgabala izvēli un ar to saistītās tēmas, kurām ir nepieciešams izskaidrojums, jo tās bieži vien ietekmē gan būvniecības izmaksas, gan arī vēlākos izdevumus.

Izvēloties gruntsgabalu, vispirms būtu jānoskaidro:

  • Vai gruntsgabala cenā ir iekļauti visi nepieciešamie savienojumi (ūdens, kanalizācija, elektrība), un, ja tie nav iekļauti, tad kādas būtu to ierīkošanas un pieslēgšanas izmaksas? Vai, piemēram, pieslēguma punktā esošā elektrības jauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu vēlamo apkures risinājumu, vai arī ir nepieciešams mājai pasūtīt jaudīgāku galveno drošinātāju, kas nozīmē papildu izmaksas.
  • Gruntsgabala attālums no darba vietas, skolas, centra un piebraucamā ceļa stāvoklis. Vai ir nepieciešamas investīcijas ceļa seguma izbūvei, lai nokļūtu līdz gruntsgabalam vai mājai? Gruntsgabalam, kas atrodas tālāk no centra, būvniecības izdevumi bieži vien ir lielāki. Kādas būs transporta izmaksas, katru dienu no gruntsgabala braucot uz darbu un centru, kā arī atpakaļ?
  • Kāda ir nekustamā īpašuma tirgus vērtība šajā rajonā. Veicot būvniecības darbus tālāk no lielākajiem centriem, bieži vien ir tā, ka reālā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir zemāka nekā mājas būvniecības izmaksas.
  • Iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pamatu un grunts iekšējo trašu ierīkošanu gruntsgabalā. Atkarībā no nepieciešamā augstuma savienojuma punktā, lai izveidotu kanalizācijas pašplūsmas cauruļvadu trasi, var rasties nepieciešamība veikt papildus grunts un būvniecības darbus, kas rada papildu izmaksas.
  • Gruntsgabala būvniecības ierobežojumi vai nosacījumi. Vienmēr pirms gruntsgabala iegādes ir jāprecizē arī uz gruntsgabala atļautās ēkas(-u) būvniecības augstums un apbūvei atļautais laukums, kā arī jāpārliecinās, vai šie noteikumi ir piemēroti plānotajai mājai. Šo informāciju var pajautāt gruntsgabala pārdevējam, ja gruntij ir piemēroti projektēšanas nosacījumi, vai pajautāt tos vietējā pašvaldībā.
  • Izvēloties gruntsgabalu, noteikti būtu jāpārliecinās, vai tas ir reģistrēts kā dzīvojamais gruntsgabals, kā arī, lai iespējamie servitūti vai citi ierobežojumi netraucētu grunts vēlamo izmantošanu.

Atbildēt

*